Realitní poradna

SVJ (spol. vlast. jednotek)

Realitní on-line poradna OrangeReal.cz je určena všem návštěvníkům našich stránek. S konkrétním dotazem týkajícího se realitní problematiky, se obraťte on-line na naše odborníky, v nejkratším možném termínu Vám odpovíme (také v kopii na Vámi uvedený  email). Nabízíme též osobní Konzultační a poradenský servis.

Položit dotaz


Dobrý den, může být do výboru zvolena osoba, která není na katastru uvedená jako vlastník bytu? Je tam pouze uvedena jeho manželka. Děkuji.

Odpověď z: | Kategorie: SVJ (spol. vlast. jednotek)

Dobrý den,
kdo může být zvolen do výboru společenství upravuje ustanovení platných stanov. Předpokládám, že máte ve stanovách uvedený text podobný následnému - členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství nebo je zmocněným zástupcem právnické osoby - člena společenství, je ke dni volby starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům. Pokud tomu tak je, není možné volit někoho jiného, pouze v případě, že dojde ke změně ve stanovách společenství.  Manžel, nebo manželka, pokud jsou spoluvlastníky bytu, či mají byt v SJM, se stávají společnými členy společenství. Poté může být kterýkoliv z nich zvolen do výboru společenství.