Realitní poradna

Jsme SVBJ celkem 48 bytů a spol. T-mobile chce s námi uzavřít smlouvu na pronájem střechy. Může tuto smlouvu uzavřít výbor společenství bez toho, že by k jejímu uzavření měl plnou moc od jednotlivých vlastníků. Musí být tyto plné moci ověřené. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
smlouvu může uzavřít odpovědný člen výboru bez plné moci ostatních členů SVJ, neboť právě k takovýmto úkonům byl výbor zmocněn svým zvolením. Doporučila bych ovšem nechat si podepsat od ostatních členů SVJ souhlas, bez úředního ověření podpisů, se zamýšleným záměrem společnosti T-mobile.