Právní zajištění procesu

Ve věcech veškerého právního zajištění obchodních transakcí, tvorby smluvních dokumentů a úschovy financí, spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří. V rámci právního servisu zajišťujeme např. vypracování návrhů smluvních dokumentů souvisejících s převodem vlastnických práv, nebo družstevních práv a povinností, vázajících se k předmětné nemovitosti, řešení úschovy finančních prostředků, v případě potřeby vypracování daňového přiznání k dani z nabytí atd.

Budete-li si přát prokonzultovat cokoliv z této problematiky, obraťte se na svého obchodníka OrangeReal.cz.