OrangeDetect

Kupte pouze prověřenou nemovitost, na které neváznou žádná práva třetích stran, jsou vyřešeny všechny majetkové podíly, společné jmění manželů, nebo dědická majetková řízení.

S využitím vlastního propracovaného systému OrangeDetect – průběžně sledujeme a evidujeme veškeré dostupné informace vztahující se k nemovitosti, zejména ve vztahu k vlastnickým právům a poměrům. Stejně tak prověřujeme veškeré  rozhodné okolnosti a souvislosti katastrálních zápisů přilehlých sousedních pozemků, včetně staveb, tak aby k újmě nepřišel kupující, ani prodávající.

Budete-li si přát prokonzultovat cokoliv z této problematiky, obraťte se na svého obchodníka OrangeReal.

OrangeDetect