Realitní poradna

dobrý den, majitel jednoho bytu v našem SVJ odstranil podlahu včetně izolačního násypu až na nosnou konstrukci. Chci se zeptat, jestli na měl na to právo bez souhlasu spoluvlastníků.když v prohlášení vlastníků je uvedeno, že k bytu patří podlahová krytina a je teď na něm, jak tuto vrstvu nahradí nebo nenahradí a byt pod ním má tepelné ztráty. děkuji.

Dobrý den,
pokud stavební úpravy podléhají stavebnímu povolení, obraťte se na místně příslušný odbor stavebního úřadu, aby zahájil kroky vedoucí k nápravě tohoto stavu.  V  opačném případě, pokud majitel předmětné bytové jednotky /stavitel/ nezasahuje do nosných konstrukcí domu, může činit úpravy dle svého uvážení. Doporučuji v každém případě se na stavební úřad obrátit se svými pochybnostmi a ten zjistí, nakolik jsou Vaše námitky na místě.

Hezký den.