Realitní poradna

Před dvěma roky jsme s přítelkyní koupili byt ve správě SVJ. Nyní začínáme čím dál více zjišťovat, e fungování a organizace ze strany výboru je strašná. Za náš vchod pobírá člen výboru 500Kč, le činnost nulová. Realizují se tu práce(např.naposledy zvonky), kterých rozhodl někdo bez možnosti nájemníků vyjádřit se. Nějaká schůze nebyla min.3 roky. Ve stanovách je uvedené dvouleté volební období, le nové volby se asi nechystají a přesto se zadávají zakázky. Nevím jestli to lze. Prostě výbor nijak nekomunikuje a rozhodne to já nevím kdo. Co s tím může obyčejný majitel bytu udělat?

Dobrý den,
především bych chtěla podotknout, že nejste obyčejný majitel bytu, ale jeden
ze spoluvlastníků celého domu.
Problematika společenství vlastníků jednotek (SVJ) je upravena zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
Činnost, povinnosti a práva členů SVJ dále upravují aktuální, schválené stanovy SVJ, které byste měl na požádání obdržet od výboru SVJ.
Jednou z povinností SVJ, kterou mu ukládá zákon, je svolání shromáždění vlastníků výborem SVJ, minimálně jednou do roka, kde dochází k vyhodnocení činnosti SVJ, stavu fondu oprav, aktualizaci rozpočtu, nastínění  nutnosti další údržby a oprav, úprav, či modernizace společné nemovitosti a z tohoto shromáždění pořídit a ověřit  zápis.

Pokud tato skutečnost nefunguje, máte možnost svolat shromáždění vlastníků sám a požádat ostatní vlastníky jednotek o jejich vyjádření k funkčnosti výboru SVJ, případně máte možnost na tomto shromáždění, hlasováním  výbor odvolat a zvolit si jiné složení.
I odměna členům výboru podléhá schválení shromáždění SVJ.
Dále máte právo nahlédnout do účetnictví SVJ a zkontrolovat účetní položky. Fond oprav, jak jsem již zmiňovala musí být ke konci každého roku vyúčtován a zůstatek převeden do dalšího účetního období (do dalšího roku). Ztráta je naprosto nežádoucí, neboť v případech SVJ ji nelze nijak kompenzovat.
Z Vašeho dotazu není patrné, zda-li správu Vašeho domu zajišťuje externí společnost, či je zajišťováno samosprávně. Já bych doporučovala první variantu, kdy pro ni hovoří nezaujatý a věcný přístup společností profesionálně se zabývajících zajištěním  správy domů, toto rozhodnutí ovšem podléhá schválení  výboru SVJ.

Pokud ani nadále nebudou uspokojeny Vaše oprávněné požadavky, potom je zde další možností úřední kontrola účetnictví, ze strany Finančního úřadu na Váš popud, případně forenzní audit, který komplexně prošetří hospodaření SVJ. Tyto varianty se domnívám, jsou nejzazší možností řešení Vašeho dotazu.