Realitní poradna

Dobrý den, v jedné odpovědi bylo uvedeno, že můžete být členem více SVJ a vždy jako vlastník se stáváte automaticky členem SVJ. to slovo automaticky znamená co? např. u nás jsme zakládali SVJ za určitého právního stavu - dle aktuálního platného výpisu z KN, nyní se změnily vlastnické poměry v jednom bytě, jedná se o úplně jiné lidi a původní majitelka tam zůstává s břemenem užívání. jak se tedy má postupovat, když nový vlastník výboru nic neoznámil? já (předseda výboru) za ním nepůjdu, ale dle stanov měli oni nahlásit změnu. spíš se mi jedná o případné změny v rejstříku, kdo a jak to tam hlásí - nebo se to nikam nehlásí? doufám, že tazatelé zůstávají v anonymitě, snažím se získat potřebné informace, protože chování nového pana spolumajitele mě celkově překvapuje, tak ať jsem trošku v obraze. děkuji za informaci.

Dobrý den,

původní majitel bytové jednotky /paní, která požívá věcného břemene/ již není členem SVJ. Členství zaniká, mimo jiné, změnou vlastníka bytové jednotky. To by mělo být uvedeno i ve stanovách Vašeho SVJ. Nynější, stávající vlastník, se stal členem na základě nabytí vlastnických práv k bytové jednotce, a to zápisem do katastru nemovitostí. Vznik této skutečnosti nepodléhá ze zákona žádné oznamovací povinnosti. Pokud ovšem tuto povinnost máte zakotvenu ve stanovách, bylo by považováno za vhodné, oznámit stávajícím vlastníkem správci SVJ změnu jmen a počtu obyvatel bytové jednotky a případně se představit výboru SVJ.

Ani nebude nutné cokoliv oznamovat Obchodnímu rejstříku, tam se oznamuje pouze změna členů výboru SVJ.