Realitní poradna

Dobrý den, rád bych znal odpověď na tuto otázku: je možné, aby SVJ zahrnovalo náklady na opravu výměníků v domě (je jeho vlastníkem) do celkových nákladů za dodané teplo dodavatelem a rozúčtovala je na jednotlivé byty? Pokud ano, tak podle jakého předpisu. Děkuji.

Dobrý večer,

obecně se opravy majetku SVJ hradí z fondu oprav, do kterého jsou povinni všichni členové SVJ pravidelně přispívat dohodnutou částkou, která je uvedena na rozpisu plateb.

Pokud tomu tak není, je potřeba vznést dotaz na předsednictvo SVJ, z jakého důvodu tato oprava není hrazena z fondu /může jít o případný nedostatek finančních prostředků ve fondu oprav/.

Ve Vašem případě se ovšem může jednat o pravidelnou údržbu výměníku. Tzn., o službu souběžnou s dodávkou tepla.

V tomto případě by se jednalo o služby vyúčtované dodavatelem spolu s dodávkou tepla.

Následně by se tyto služby opravdu mohly při vyúčtování rozpočítávat na jednotlivé bytové jednotky.

Tyto záležitosti by měly být vyspecifikovány ve stanovách, které schválila členská základna SVJ. Dále se problematika týkající SVJ řídí v zákonem č. 72/94 Sb.

Ve Vašem případě bych tedy doporučila nastudovat stanovy a také nahlédnout do smlouvy uzavřené mezi SVJ a dodavatelem tepla, jak se upravena otázka údržby.

 

Děkujeme za dotaz a přejeme hezký večer