Realitní poradna

Dobrý den. Privatizace bytového fondu (domu) proběhla v r. 2002 standardním způsobem podle stanovených pravidel MÚ. V prvním kroku prodej do podílového spoluvlastnictví, následně vypořádání podílů a převedení bytových jednotek do výlučného vlastnictví vlastníků, vznik SVJ.Budova jejímž vlastníky je SVJ sestává konstrukčně ze dvou vchodů čp. 123 a 895. Současně k objektu patří menší stavba ve dvoře ve které je umístěn jeden byt (vlastníkem také člen SVJ). Tento objekt má (sdílí) čp. 123. Současně je tento objekt napojen na hlavní budovu plynovou, elektro a kanalizační přípojkou. Ve společném podílovém vlastnictví členů SVJ jsou prostory, které se nacházejí v obou budovách.   Problém/dotaz: a) Je možné budovu ve dvoře osamostatnit, vyčlenit mimo SVJ, opatřit vlastním katastrálním číslem? Jaký by byl doporučený postup? Vše vyplývá z tlaku vlastníka bytu v tomto menším, stavebně odděleném objektu. SVJ v zásadě souhlasí, nic méně panují obavy o správní postup a možnou výši nákladů s tímto spojených (notář, KÚ, přípojky médií, atd..)  b) V průběhu doby tj. od privatizace bytového fondu v r.2002 do r. 2010 se v objektu na základě smlouvy o výstavbě společné pro 3 stavebníky změnily (cca celkem o 36m2) velikosti bytových jednotek, ale zejména velikosti spoluvlastnických podílů. Jak tento stav napravit, resp. jaké právní důsledky tento stav, pokud se nebude řešit může mít? Může být tento stav argumentem pro zrušení dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví?   Děkuji Vám za odpověď s pozdravem.

Dobrý den pane,
k Vaši dotazům sděluji následující:

Odčlenění objektu, který sdílí čp. 523 je v zásadě možné. Na základě změny prohlášení vlastníka, kdy s touto změnou musí souhlasit 100% vlastníků lze tento objekt vyčlenit /resp. převést/ a zažádat stavební úřad o přidělení nového čp.. Dodavatelé energií budou vyžadovat nové přípojky až k nově vzniklému čp. – to v režii majitele předmětného objektu. Dále je pravdou, e bude nutno sepsat převodní smlouvu , zajistit sepsání Prohlášení vlastníka, ke kterému se váže nové geometrické vyměření zmíněných objektů + vklad na KÚ. Veškeré platby za tyto kroky by měly jít k tíži vlastníka, na jehož popud se objekt bude vyčleňovat. Druhý z Vašich dotazů již navazuje na zodpovězené – veškeré kroky, které vedou ke změně spoluvlastnických podílů, by měly být podchyceny v Prohlášení vlastníka. Pokud se tento stav nebude řešit, může to v budoucnu znamenat nemalé problémy pro vlastníky bytů, zejména při prodeji, či vypořádání.
Touto problematikou se zabývají některé geodetické společnosti, které Vás  těmito kroky bez obtíží provedou.