Realitní poradna

Dobrý den, připravuji se na schůzku s předsedou SVJ-mám totiž chuť dělat ve výboru a chtěl bych poprosit o odpovědi na pár otázek.- musí být ve stanovách článek o tom, e výbor může odsouhlasit sám práci za 50000, Kč(ve stanovách, teré nám dal k přečtení nic takového není) a popř.musí toto odsouhlasit schromáždění.- v obchodním rejstříku je vedený jako člen výboru člověk který to ta 4 roky nedělá. Nyní pobírá odměnu jiný člověk. Změnu výboru může udělat podle mě jen schromáždění a musí o tom být zápis, terý nevím jestli se musí umístit do obch.rejstříku. Poslední zápis asi v roce 2001!! Jde mi o to, e jestli do něčeho takového mám jít, tak chci, by bylo vše jasné a veřejné, rostě podle pravidel. Děkuji

Dobrý den pane,

Velmi mě těší, že jste se rozhodl dát do pořádku záležitosti, související s Vaším SVJ. K Vašim dnešním otázkám bych uvedla následující:

  1. každá změna člena představenstva SVJ musí projít hlasováním na shromáždění vlastníků.
  2. dále je tuto změnu nutné zanést do zápisu o konaném shromáždění
  3. nového člena představenstva, spolu s dalšími náležitostmi – například vzor podpisu, který bude užívat – je nutné zanést do obchodního rejstříku /doporučuji se informovat přímo na příslušném obchodním rejstříku/

Ustanovení ve stanovách týkající se pravomocí představenstva /schvalování výše oprav/ se nabízejí a jsou možné, vždy ale musejí být změny ve stanovách opět schváleny shromážděním vlastníků. Doporučuji tedy stanovit termín shromáždění všech vlastníků, požádat vlastníky v písemné pozvánce, aby v případě své neúčasti pověřili písemnou plnou mocí kohokoliv, kdo by je mohl zastupovat, neboť je důležité, aby byla účast minimálně 90-ti% a shromáždění bylo usnášeníschopné.  Tuto pozvánku buď odeslat jmenovitě, nebo obejít vlastníky a mít připravený  protokol, kam Vám každý z nich potvrdí převzetí této pozvánky.

Přeji hodně štěstí