Realitní poradna

Dobrý den, může svj zadržovat přeplatky vlastníkům kvůli neplatičům?

Dobrý den,
bohužel nemám informace o jak dlouhé časové období se jedná. Vyúčtování vypracuje správce domu jednou ročně ke konci měsíce března. Je pravidlem, že před výplatou přeplatků se nechává lhůta 2 měsíců pro možnost reklamace a rozporování vyúčtování jednotlivými vlastníky bytů. Jedná se o pravidelně platící, ale i pro tzv. neplatiče, kterým musí být vyúčtování doručeny vždy doporučeně a i oni mají možnost se k němu vyjádřit. Jakmile pomine tato reklamační lhůta, vyplácí správce přeplatky a dále vymáhá nedoplatky. Žádné další prodlení není nutné a s neplatícími majiteli bytů se jakkoliv neslučuje.