Realitní poradna

Dobrý den, může být do výboru zvolena osoba, která není na katastru uvedená jako vlastník bytu? Je tam pouze uvedena jeho manželka. Děkuji.

Dobrý den,
kdo může být zvolen do výboru společenství upravuje ustanovení platných stanov. Předpokládám, že máte ve stanovách uvedený text podobný následnému - členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství nebo je zmocněným zástupcem právnické osoby - člena společenství, je ke dni volby starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům. Pokud tomu tak je, není možné volit někoho jiného, pouze v případě, že dojde ke změně ve stanovách společenství.  Manžel, nebo manželka, pokud jsou spoluvlastníky bytu, či mají byt v SJM, se stávají společnými členy společenství. Poté může být kterýkoliv z nich zvolen do výboru společenství.