Realitní poradna

Dobrý den, můj dotaz- může předsednictví vykonávat nájemnice, která si nechala dát dodatek dostanov / upravit si je tak, aby jí to vyhovovalo/ a nechala se zvolit? Děkuji za odpověď.

Dobrý den pane,
členem společenství Vlastníků může být pouze vlastník bytové jednotky umístěné v bytovém domě, o jehož společenství se jedná. Tudíž nevlastník / nájemce nemůže být zvolen do výboru společenství. Kdokoliv z výboru ovšem může k výkonu svých povinností ve výboru zplnomocnit kohokoliv, a to na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele/člena výboru.