Realitní poradna

Dobrý den. Mám dotaz. v našem SVJ byl prodán byt novému členu, který tento byt rekonstruuje, vyboural veškeré příčky, vyměnil nová okna, šechny rozvody vody, elektriky a topení. Nyní chce vyměnit radiátory, které mají o 20procent vyšší výkon oproti stávajícím. Na obecním ůřadě mají vystavené stavební povolení. Ve stavebním povolení je napsáno, že výkon těles bude dodržen . Výkon kotlů na topení je nastaven na stávájící osazení máme obavy že kotelny při velkých mrazech nestačí natopit , aby další členové někdy nechtěli radiátory měnit. Na členské schůzi bylo členy SVJ zamítnuto topení měnit. Můžeme tuto výměnu výrokem členské schůze zakázat? Vlastně bylo porušeno předložené stavební povolení. děkuji za odpověď - člen SVJ.

Dobrý den,
jako SVJ, i jako jednotliví majitelé bytů v uvedeném domě, jste přímými účastníky stavebního řízení, na základě kterého bylo vydáno Vašemu novému členu – stavebníku - platné stavební povolení. Pokud jste na základě Vámi popsaných indicií nabyli dojmu, že bylo, je nebo by mohlo být porušeno ustanovení vydaného stavebního povolení, áte právo podat na Stavebním úřadě popud k prošetření této záležitosti a Stavební úřad je povinen tuto věc prošetřit.
Domnívám se ovšem, že by nebylo od věci začít u Vašeho nového člena SVJ-stavebníka, kdy by bylo vhodné jej pozvat k účasti na jednání představenstva SVJ a na tomto jednání ho seznámit s Vašimi obavami, nechť má možnost se k nim vyjádřit a dále ho seznámit s kroky, které SVJ hodlá podniknout, pokud z jeho strany bude stavební povolení nedodrženo. Toto jednání uzavřít zápisem s podpisy všech zúčastěných. Ve většině případů si, po tomto kroku, každý kdo je konfrontovaný se znalostmi postupů zástupci SVJ, své počínání znovu zodpovědně promyslí a k jednání se Stavebním úřadem ani nemusí dojít. Přeji hodně štěstí při řešení Vaší záležitosti. V případě dalších dotazů nás kdykoliv kontaktujte.