Realitní poradna

Dobrý den, bydlím v SVJ. V domě nám byly, bez předchozího upozornění, vyměněny původní mechanické vodoměry za radiové. Zajímá mne, zda má vlastník byt. jednotky právo rozhodnout se, jaký typ vodoměru mu bude do bytu instalován. Předem dík za odpověď.

Dobrý den,
výměna vodoměrů byla jistě projednávána na shromáždění vlastníků bytových jednotek, kde se o také o jejich výměně hlasovalo. V tomto případě pravděpodobně většina hlasovala pro výměnu. Menšina opačného názoru se řídí zněním platných stanov SVJ, kde se hovoří o správě majetku dle spoluvlastnických podílů na společných prostorách a ustanovením Obč. Z. – zákona o vlastnictví bytů. Zjednodušeně – většina hlasů vždy prosadí společný záměr.