Realitní poradna

Prodáváme byt ve SJM. Je nutné aby tato výhradní kupní smlouva makléřce byla podepsána oběma manželi nebo stačí podpis jednoho z manželů.

Dobrý den,
aby byla smlouva tzv. právně platná je nutné, aby ji podepsali všichni vlastníci, případně mohou vystavit plnou moc jednomu z nich, aby je při uzavření zprostředkovatelské smlouvy zastupoval. Totéž platí i v případě nemovitosti, která je vlastněna manželi a spadá tudíž do jejich společného jmění manželů.