Realitní poradna

Dobrý den, nejsem si jistá, kolik notářsky ověřených kopií kupní smlouvy potřebuji pro katastr. Je nějaký oficiální počet? Notář není zadarmo….

Dobrý den, na katastr nemovitostí se, včetně žádosti o zápis do katastru nemovitostí, vkládají vždy 2

kupní smlouvy pro katastr nemovitostí, z čehož pouze jedna musí mít podpisy účastníků kupní smlouvy úředně ověřeny a dále vždy za každého účastníka kupní smlouvy jedna kupní smlouva zvlášť. Příkladně tedy, pokud se jedná o případ  jednoho kupujícího a jednoho prodávajícího, vkládáme na katastr nemovitostí 4 kupní smlouvy podepsané účastníky, z čehož jedenkrát se bude jednat o podpisy úřadně ověřené. V případě, že by se jednalo o dva prodávající, kteří jsou spolumajiteli předmětné nemovitosti a o kupující, kteří tuto nemovitost nabývají do společného jmění manželů(SJM), bylo by již nutno na příslušný katastr nemovitostí vkládat smluv 6, z čehož pouze jedna by měla úřadně ověřené podpisy účastníků…