Realitní poradna

Dobrý den, měl bych následující dotaz: těsně před předáním koupeného RD mě původní majitel upozornil, že došlo k poruše el. kotle. Zajímalo by mě, zda je povinností prodávajícího provést opravu, případně jak mám postupovat při předání nemovitosti. Děkuji moc za odpověď. Petr Zderčík

Dobrý den pane Zderčíku,
odpověď je jednoznačná, prodávající nese plnou odpovědnost za stav nemovitosti a jejího příslušenství do dne jejího předání kupujícímu. V tomto případě je prodávající povinen kotel nechat opravit /zprovoznit/ na vlastní náklady. Při předání nemovitosti je nutné tuto závadu popsat v předávacím protokolu, kdy se prodávající svým podpisem zaváže v určitém termínu tuto závadu odstranit. Dále je zde možnost  poskytnutí slevy z prodejní ceny nemovitosti, kdy z této částky si budete moci kotel nechat zprovoznit, či vyměnit sami.
Doporučuji ještě před předáním nemovitosti nechat kotel zkontrolovat  nezávislým servisním technikem, který určí závažnost závady a stanoví částku, kterou bude nutno vynaložit  na opravu, či případnou výměnu kotle.

Vše je vhodné zaprotokolovat a stvrdit podpisy zúčastněných stran.