Realitní poradna

Dobrý den, jsme ve fázi před podpisem smlouvy na dům jako kupující. Prodávající si ve smlouvě vymínil, že nám klíče a nemovitost fyzicky předá až měsíc poté, kdy už budeme zapsáni v katastru jako majitelé a kdy mu budou vyplaceny z právní úschovy peníze. Nesouhlasíme s tím, je někde dána zákonem lhůta pro předání nemovitosti po zápisu do katastru nebo je to na domluvě? Děkuji

Dobrý den,
termín předání neupravuje žádný zákonný předpis. Vždy je dohodnut předem mezi prodávajícím a kupujícím. V ideálním případě je tento termín vyznačen již v kupní smlouvě, aby nedošlo k pochybnostem, včetně případné sankce vůči prodávajícímu, pokud by tuto povinnost nesplnil.
Je ovšem běžné, že prodávající předává nemovitost až po uplynutí určité lhůty po zápisu nových majitelů do katastru nemovitostí. Nemusí to být nutně ihned poté, neboť potřebuje čas na přípravu nového bydlení a stěhování. Nicméně se tato záležitost vždy řeší dohodou, nejlépe v písemné formě.