Realitní poradna

Dobrý den, jaký je prosím běžný způsob stanovení termínu předání nemovitosti prodávajícího kupujícímu? Jaká je obvyklá lhůta pro předání nemovitosti od provedení vkladu vlastnických práv nového majitele do KN?

Dobrý den,
termín předání nemovitosti je stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím již v kupní smlouvě. Běžně se stanovuje na 10-15 pracovních dnů od provedení vkladu vlastnických práv, ve prospěch kupujícího, do katastru nemovitostí. Je ovšem možné dohodnout i lhůtu delší, doporučuji ale vždy stanovit nejzazší termín předání, kdy by se vlastně jednalo o dohodu o předání do zmíněných 10-15 pracovních dnů, nejpozději však do  …… Takto se postupuje v případě, avizoval-li prodávající nutnost setrvat v nemovitosti delší dobu a kupující s touto podmínkou prodeje souhlasil. Po tomto termínu doporučuji stanovit v kupní smlouvě smluvní sankci při porušení tohoto ustanovení prodávajícím. Obvykle v částce =1.000,- Kč za každý započatý den, kdy nebylo přistoupeno k předání nemovitosti z viny ležící na straně prodávajícího.

V případě dalších dotazů nás kdykoliv kontaktujte.