Realitní poradna

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, známí prodávají rodinný dům, který je podílově rozdělen čtyřem sestrám, jedna má 1/2 a zbytek 1/6, z toho jedna 1/6 spoluvlastnice podepsala exkluzivní smlouvu s realitní kanceláří. Smlouva už je uzavřena přes rok a dům se stále neprodal. Onehda se druhá z 1/6 spoluvlastnic rozhodla, že svůj podíl daruje synovi, který o dům projevil zájem a že by se od zbytku podíly odkoupily, ale došlo se na kámen úrazu, což je výše zmiňovaná zprostředkouvatelská smlouva. Jak by se mělo dále postupovat v takovém případě? Jde od smlouvy odstoupit bez placení provizí, když zbytek spoluvlastníků se ke smlouvě nepodelsal? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
zprostředkovatelská smlouva, jako kterákoliv jiná, musí být vždy uzavřena mezi zprostředkovatelem a zájemcem/zájemci – ve Vašem případě všemi spolumajiteli nemovitosti. Tzn., že ve Vašem případě je smlouva právně neplatná, neboť smluvní podmínky jsou de facto projevem vůle všech účastníků a pokud tedy smlouvu podepsala pouze jedna ze spoluvlastnic bez toho, aby byla písmeně zplnomocněna, není ve smlouvě projev vůle ostatních spoluvlastníků stvrzen. Stačí tedy kanceláři písemně oznámit osobou, která smlouvu podepsala, že smlouva je bohužel neplatná a ona nemůže svůj projev vůle naplnit, bez stvrzení tohoto ostatními spolumajiteli. Bylo by ovšem vhodné, pokud to realitní kancelář bude nárokovat, projevit dobrou vůli a uhradit  kanceláři prokazatelné náklady /např. za inzerci, která probíhala, či případné prohlídky vedené makléřem/. V žádném případě se však nemůže jednat o částku rovnající se sjednané provizi. Budou to pravděpodobně řády sto, maximálně několika tisícikorun.