Realitní poradna

Chtěl bych se zeptat na údajné osvobození pozemků od DPH při prodeji. Jestli to je pravda, koho se to týká, mohu mít jako fyzická osoba nárok na vrácení DPH???

Dobrý večer, převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely tohoto výkladu rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení (zákon č. 183/2006 Sb.-Stavební zákon), nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby, provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc, dle § 119 a 120 zák.č.40/1964 Sb.,Obč.Z.

Při převodu těchto stavebních pozemků je tedy plátce DPH, ať fyzická, či právnická osoba povinna daň k pozemkům připočíst a následně odvést. Kupující plátce DPH je oprávněn si tuto částku nárokovat.

V případě prodeje pozemků v lokalitě, která byla schválena územním plánem k výstavbě, ale není na tyto pozemky vydáno stavební povolení, jsou  tyto pozemky od DPH osvobozeny.

Z vašeho dotazu  není patrné, jedná-li se o fyzickou osobu podnikající-plátce DPH. V případě, že kupujete pozemek od prodávajícího, který je plátcem DPH a pozemek nesplňuje parametry, jež by ho od DPH osvobozovaly, poté je k ceně za pozemky prodávajícím DPH připočteno. Pokud Vy sám plátcem nejste, nemáte možnost o vrácení DPH požádat.

Výklad zákona je v těchto případech poněkud složitější, doporučujeme před nákupem pozemků, vyžádat si informace o platbě DPH, nejlépe písemně, u příslušného finančního úřadu.