Realitní poradna

2010 jsem zdědila pozemek po manželovi vlastnil jej 15 let nyní jsem jej prodala musím platit nějakou dan děkuji

Dobrý den,

v každém případě Vám prodejem vzniká daňová povinnost a to v prvé řadě k dani z převodu nemovitosti. Do 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, kdy došlo k převodu vlastnických práv ve prospěch kupujícího, jste povinna předložit příslušnému Finančnímu úřadu /v místě výskytu dané nemovitosti-pozemku/ sestavené daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti, včetně vyžadovaných příloh. A také tuto daň uhradit ve výši, která se rovná 3% z ceny kupní, či odhadní. Toto procento se vypočítává z částky, která je vyšší.

V řadě druhé Vám vzniká daňová povinnost k dani z příjmu, kdy částka rovnající se kupní ceně bude uvedena v daňovém přiznání jako příjem a zdaněna platnou sazbou pro daň z příjmu, pro rok 2012.