Realitní poradna

Prosím Vás o informaci, zda se u případného úmrtí z družstevních bytů platí dědická daň a jestli je nutné sepsat darovací smlouvu, která by se předala družstvu

Dobrý den,
daň dědickou upravoval do konce roku 2013 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. K 1. lednu 2014 tento zákon přestal platit a byl nahrazen zákonným opatřením Senátu č. 3440/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Tímto krokem byla daň dědická prakticky zrušena, protože příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu jsou nově upraveny v § 4a) Zákona o daních z příjmů, který stanoví, že tyto příjmy jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Daň dědická je tedy podle současné legislativy považována za „bezúplatné nabytí” a jako taková je od daně z příjmů zcela osvobozena.
Majetek, který občan získal jako dědictví, musí projít notářským řízením. Za služby notáře se platí poplatek, který roste úměrně s cenou zděděného majetku. Z hodnoty nemovitého majetku se pak teprve stanovuje poplatek notáři.
Ve Vašem případě se ovšem nebude jednat o smlouvu darovací, ale o smlouvu o převodu družstevních podílů spojených s nájmem předmětného bytu, uzavřené mezi současným uživatelem předmětného družstevního bytu a Vámi. Doručením této smlouvy družstvu dojde k převodu družstevních podílů na Vaši osobu a stanete se nájemcem předmětného bytu. Současný uživatel bude poté byt užívat na základě podnájemní smlouvy uzavřené mezi ním a Vámi.