Realitní poradna

Přítel má v osobním vlastnictví družstevní byt. Chce mi nyní 1/2 bytu včetně všech sounáležitostí převést formou darovací smlouvy. Nevíme, jak s podíly a členskými právy. Já nejsem ani člen družstva...

Dobrý den paní,
na úvod je třeba zmínit skutečnost, která hovoří o tom, že  nelze mít družstevní byt v osobním vlastnictví. Pokud je tedy bytová jednotka ve vlastnictví družstva a Vašemu příteli vzniklo právo nájmu na základě jeho družstevních podílů, není možné tyto podíly darovat, ani nikterak disponovat s bytovou jednotkou, ani s její částí.
V případě, že byste uzavřeli sňatek a Vy požádala o přijetí do družstva, která by byla vyřízena kladně, poté by Vám vzniklo právo společného nájmu k předmětné bytové jednotce a v případě převodu této jednotky do osobního vlastnictví byste ji již přijímali do společného vlastnictví.
Jinak je tomu, pokud bytovou jednotku Váš přítel vlastní a jeho vlastnická práva jsou uvedena na příslušném listu vlastnictví této jednotky. V tomto případě Vám může přítel ½ této nemovitosti převést darovací smlouvou, kdy pro Vás v tomto ohledu vzniká povinnost vůči Finančnímu úřadu.  Vzhledem k tomu, že nejste osoba příbuzná, bude z Vaší strany nutno předložit FÚ daňové přiznání k dani darovací a tuto daň FÚ odvést. Základ pro výpočet této daně je stanoven odhadem tržní ceny převáděné nemovitosti, či její části. Vašemu příteli v tomto případě vznikne daňová povinnost k dani z převodu nemovitosti a tuto bude nucen také FÚ odvést.

V případě dalších, či doplňujících otázek nás kdykoliv kontaktujte.