Realitní poradna

Máme 3 vchody družst.bytu, které tvoří jednu samosprávu. V našem vchodě je 16 členů, z nichž 15 jich požádalo jak mělo o byt do vlastnictví. Pouze jedna rodina se přistěhovala později a původní družstevník ztratil Smlouvu o smlouvě budoucí, kterou jsme všichni žadatelé s SBD podepsali. Ta rodina měla v ruce jen doklad SBD, kde byl soupis všech členů kteří mají sepsánu smlouvu o smlouvě budoucí. I když je tam jméno družstevníka, který prodal byt novým mqjitelům SBD jim byt odmítá převést, protože nemají Smlouvu o smlouvě budoucí. Je postup SBD správný, nebo se můžou noví majitelé bytu nějak bránit. Byt museli zaplatit a nakonec jim nepatří. Další dotaz, zda bychom měli nárok být jako samostatný vchod, abychom splňovali podmínku 75% členů pro vytvoření SVJ. Pokud jsme jako 3 vchody dohromady, tAk tuto podmínku nesplňujeme. Můžete nám nějak poradit, nebo to opravdu není možné? Děkuji

Dobrý den,
co se týká Vašeho dotazu ohledně vlastnictví bytu nového nájemníka ve Vašem domě, mohu pouze obecně konstatovat skutečnost, že opravdu není vlastníkem. Došlo u něho pouze k úhradě členských podílů, spojených s nájmem předmětného bytu, díky čemuž se mohl stát členem Vašeho družstva. Netuším ovšem, jak byla převodní smlouva a smlouva o finančním vyrovnání za převod družstevních práv a povinností. SBD převádí byty do osobního vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, a to pouze členům SBD, na základě jejich žádosti o převod bytu do osobního vlastnictví. Tolik tedy konstatování. Ve Vašem dotazu je velmi málo konkrétních údajů a celá záležitost patří spíše do kategorie právní poradny, bohužel ne realitní. Doporučuji navštívit advokátní kancelář v místě Vašeho bydliště, kde by bylo možné se blíže seznámit s konkrétními dokumenty a detaily, které se k Vašemu dotazu váží.

Předpokládám, že SVJ zakládalo SBD, vzhledem k tomu, že nastaly zákonné podmínky pro vznik tohoto SVJ. Pokud budou majitelé bytů ve Vašem vchodě chtít založit své vlastní SVJ, tuto možnost mají po splnění zákonných podmínek pro vznik tohoto SVJ – Společenství vlastníků vzniká v budově, která má alespoň pět jednotek (je jedno jestli bytových či nebytových) a tři rozdílné vlastníky.