Realitní poradna

Jsem novým družstevníkem a mám zájem o převod jednotky do osobního vlastnictví, ale družstvo mi nedává jedinou možnost na uskutečnění tohoto kroku ani v budoucnosti. Prý můj předchůdce nepodal žádost o převod do roku 2006, ale to já bohužel neměla šanci ovlivnit. Můžete mi prosím poradit zda existuje nějaká cesta k odkoupení bytu?

Dobrý den,
převod družstevních bytů je ošetřen ustanovením ve stanovách příslušného družstva. Tyto stanovy Vám měly být k dispozici před uzavřením smlouvy o převodu družstevních práv a povinností - na základě které jste se stala členem předmětného družstva. A díky těmto členským podílům  jste získala nájemní právo k bytu, o který se pravděpodobně jedná ve Vašem dotazu.
Pokud je ustanoveno, usnesením členské základny družstva, že družstvo byty bude převádět do osobního vlastnictví pouze v případě, že si člen požádá do určitého data, pak je tato skutečnost v platnosti pro všechny členy družstva, budoucí nevyjímaje. Pokud ovšem nedojde ke změně ve znění stanov družstva.

V případě dalších dotazů nás kdykoliv kontaktujte.