Realitní poradna

Dobrý den, za jakých podmínek si můžeme koupit družstevní byt? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v případě, který dotazujete se nejedná o prodej družstevního bytu, ale o úplatný převod družstevních práv a povinnosti, spojené s právem nájmu předmětné bytové jednotky.
Po dohodě mezi nájemcem bytu /členem družstva/ a Vámi, jako zájemcem o tento byt je vhodné sepsat „Dohodu o finančním vyrovnání za převod družstevních práv a povinností“. Po uložení dohodnuté částky Vámi, jako nabyvatelem, na depozitní účet je možné navštívit příslušné oddělení družstva, jenž má předmětný byt ve vlastnictví, kde zaevidují „Žádost o převodu družstevních práv a povinností“, sepsanou na formuláři vydaném družstvem a na základě toho vystaví nájemní smlouvu k předmětnému bytu na Vaše jméno, jako nabyvatele a nového nájemce.
Převodem finančních prostředků z depozitního účtu na účet původního družstevníka a nájemce předmětného bytu a osobním předáním bytu, včetně stvrzení  předávacího protokolu oběmi stranami, je celá transakce u konce.
Dalšími výdaji může být poplatek družstvu za převod nájemních práv k bytu. Výši tohoto
poplatku určuje družstvo. Platba je na účastníkovi dle jejich dohody.
Daň z převodu nemovitosti, ani daň z nemovitosti, se této transakce netýká. Pouze převádějící, jako příjemce finanční hotovosti, má povinnost tuto skutečnost zahrnout do svého daňového přiznání.