Realitní poradna

Dobrý den, řeším momentálně koupi družstevního bytu, respektive tedy převodu členského podílu. Majitelé se nicméně chtějí stěhovat až najdou vhodný byt. Tím pádem se celý proces prodlužuje a není mi jasné jaké smlouvy bychom tedy měli uzavřít. Majitelé požadují zálohu, kterou jsem ochotná zaplatit a dále pak doplatek po převodu členských práv s tím, že podíl bude převeden nejpozději do konce srpna. Do toho se jedná o sice družstevní byt, ale s možností převodu do OV a budu ho financovat hypotékou, kterou si chci ale vyřídit co nejdříve, protože banka nyní poskytuje výhodné podmínky a k tomu je již potřeba uzavřená dohoda mezi majiteli a mnou. Nevím tedy, zda sepisovat pouze dohodu o převodu členských práv, kde specifikujeme kromě nutných informací o nás a bytu také: - výši zálohy a za jakých podmínek by se vracela/propadala - doplatek po převodu práv, která se ale nezačnou převádět podpisem dohody, ale dohodneme si například nejzazší termín (v tomto případě léto) - co jiného?? nebo toto rozdělit do více smluv?? Moc děkuji za odpověď..

Dobrý den,

s jistotou bych doporučila celý proces převodu družstevních práv a povinností na Vaši osobu, zprocesovat a dokončit nyní. V termínu, který určuje družstvo podat žádost o převod do osobního vlastnictví a tuto transakci opět dokončit. Současní majitelé /resp. nájemci– převodci / budou byt, od doby převodu, užívat v režimu podnájmu na dobu určitou, dle dohody mezi Vámi a jimi.

Tudíž bude vhodné, když uzavřete Dohodu o finančním vyrovnání za převod družstevních práv povinností mezi Vámi a stávajícími nájemci– převodci, kde uvedete detailní rozpis financování a podrobné podmínky tohoto převodu. Například, kdo uhradí poplatek za převod ve prospěch družstva. Doporučuji ponechat poslední část výplaty finančních prostředků nynějším nájemcům– převodcům až po vyklizení bytu. Dále je nutné uzavřít Smlouvu o převodu převodu družstevních práv povinností mezi Vámi, stávajícími nájemci– převodci a družstvem, které Vám na tomto základě vystaví nájemní smlouvu a přijme žádost o převod bytu do osobního vlastnictví. Pozor na nutnost splacení případné anuity váznoucí na bytě, před převodem bytu do osobního vlastnictví. Posledním smluvním dokumentem bude Podnájemní smlouva, kde budou vyspecifikovány podmínky podnájmu stávajících nájemců – převodců, a to na dobu určitou, na které se dohodnete a za úhradu podnájemného, na kterém se dohodnete.

Výše popsané je naprosto standardním postupem při převodech družstevních práv a povinností spojených s nájmem předmětných bytů, bez případného rizika újmy ať již Vaší, či stávajících nájemců– převodců.  Dále doporučuji celou finanční transakci provést za pomocí zajištění z úschovy /advokátní/.

Přeji úspěšné zprocesování celého obchodního případu.