Realitní poradna

Dobrý den, prosím o informaci jaké smlouvy musím mít pro převod družstevního bytu na dceru - formou daru. Aby bylo vše dle zákona a platné. v jakém paragrafu mohu případně hledat podrobné vysvětlení. Dává se toto do dvou oddělených smluv ? Pro družstvo smlouvu převáděcí a pro finanční úřad mít připravenou smlouvu darovací ? Nebo se zapisuje vše do jedné smlouvy ? - Převod družstevních práv na jinou osobu s cenou 0 Kč jako dar. Předem mnohokrát děkuji za vysvětlení.

Dobrý den,
převod družstevních podílů souvisejících s nájmem předmětného bytu se řídí ustanovením platných stanov družstva. Běžně se sepisuje smlouva o převodu družstevních podílů a žádost o přijetí za člena družstva, na formuláři vydaném družstvem. Jakmile je smlouva doručena družstvu, je převod družstevních podílů platný a dokončen. Mezi sebou a dcerou uzavřete darovací smlouvu, kdy Vy budete dárce, dcera obdarovaná a je třeba přesně specifikovat předmět daru. Družstevní podíly nepodléhají dani z nabytí nemovitosti, neboť se o nemovitost nejedná. Daň darovací, při vyčíslení hodnoty družstevních podílů /hodnotu určuje družstvo/ je v tomto případě nulová, neboť se jedná o darování v 1.řadě – mezi matkou a dcerou. Doporučuji ovšem vše ověřit u družstva, neboť každé družstvo se v podmínkách může lišit.