Realitní poradna

Dobrý den, prosím, budeme kupovat družstevní byt. Je nutná kupní smlouva pro prodej nebo se družstevní byt převádí pouze převodem jednotky na družstvu a zbytek je věc mezi kupujícím a prodávajícím? Děkuji

Dobrý den,
při prodeji družstevního bytu, resp. při převodu družstevních podílů se sepisuje smlouva o převodu družstevních podílů, většinou na formuláři předmětného družstva, a to mezi převodcem, nabyvatelem a zástupcem družstva. Dále je vhodné aby mezi sebou převodce a nabyvatel uzavřeli smlouvu o finančním vyrovnání za úplatný převod těchto družstevních podílů, kde budou vymezeny podmínky pro úhradu finančních prostředků a jejich převod převodci. V případě, že využijete institutu úschovy finančních prostředků, měla by být dále uzavřena smlouva o úschově finančních prostředků, uzavřena mezi nabyvatelem/plátcem, převodcem/příjemcem a schovatelem.