Realitní poradna

Dobrý den, s manželem jsme v rozvodovém stání a dohodli jsme se na prodeji domu. Navštívila jsem dvě realitní kanceláře, v jedné po mě chtěli souhlas manžela s prodejem, v druhé kanceláři takový souhlas nechtěli. Můžete mi sdělit váš názor? Potřebuji takový souhlas, když jsme pořád manželé?

Dobrý den,

Z Vašeho dotazu přímo nevyplývá, zda-li máte nemovitost v SJV(společné jmění manželů).

Budeme tedy vycházet z předpokladu, že ano. V tomto případě je při jakémkoliv úředním nakládání s nemovitostí nutný  souhlas manžela (spolumajitele), i přes skutečnost, že jste v rozvodovém řízení.  Pro samostatné jednání byste měla mít od manžela (spolumajitele) notářsky ověřenou plnou moc, kde by Vás zplnomocnil k veškerým právním úkonům, které jsou nezbytně nutné při prodeji a následnému převodu nemovitosti. Zkušený realitní obchodník by měl tyto náležitosti znát a měl by Vám nabídnout pomoc i při sepsání této plné moci.

V opačném případě je nutné, abyste se všech jednání ohledně prodeje Vaší nemovitosti účastnili oba (ať již společně, či každý zvlášť) a všechny listiny, zprostředkovatelskou smlouvou počínaje, kupní smlouvou a návrhem na vklad do katastru nemovitostí konče, musí  obsahovat podpisy Vás obou.

V případě podpisu pouze jednoho z Vás, bez plné moci spoluvlastníka není možné předmětnou smlouvu považovat za  platnou. Solidní realitní kancelář Vás těmito úskalími bezpečně provede.