Realitní poradna

Dobrý den. Můj dotaz se týká předání bytu nájemcem majiteli. Ze závažných důvodů nemůže předání proběhnout v domluveném termínu a nájemce byl o tom vyrozuměn a také mu byl nabídnut náhradní termín. Nájemce ale trvá na původním datu předání a operuje třetí pověřenou osobou, která byt převezme. Má na takové jednání právní nárok? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

na Vaši otázku je odpověď jednoznačná. Kdokoliv může kohokoli zplnomocnit k jakémukoliv úkonu. Tudíž, pokud tedy je můj předpoklad, že vy jste nájemce a majitel je pronajímatel, správný, potom je nasnadě, že předání pronajaté nemovitosti se může konat ve vámi oboustranně dohodnutém termínu. A to za účasti Vás, jako nájemce a dále pronajímatele, v zastoupení třetí osoby, která se prokáže plnou mocí, podepsanou  pronajímatelem /majitelem/.

 V případě dalších dotazů nás kdykoliv kontaktuje.