Realitní poradna

Dobrý den, naše bytové družstvo má splacenou anuitu a zatím na členské schůzi neodhlasovalo převod do SVJ jako celku (resp. hlasovalo se, zda členská schůze souhlasí s převodem bytů do osobního vlastnictví s výsledkem napoloviční většina proti). Stanovy družstva neobsahují žádnou konkrétní klausuli řešící postup v této záležitosti, pouze to, že do půsovnosti členské schůze patří jednak rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje BDSJ a jednak o rozhodování a zrušení a přeměně SDSJ. Mám dva dotazy k této věci: 1. Mohu požádat členskou schůzi o souhlas převední pouze našeho bytu s tím, že zbytek když nechce SVJ, zůstane BDSJ? 2. Byla-li zákonem lhůta na převedení bytů do OV prodloužena do roku 2020, znamená to, že po uplynutí této doby již nebude převod nikdy možný? Že zůstaneme navždy BDSJ pokud do té doby převod neuskutečníme? Mnohokrát předem děkuji za odpověď a srdečně zdravím Jana Jeníčková

Dobrý den,

chod družstva a plnění jeho závazků vyplývá z platných stanov, schválených na členské schůzi, a to hlasováním. Pokud ve stanovách není ustanovení, v kterém by se  pojednávalo kladně o převodu  bytů do OV, není možné uskutečnit převod pouze Vám. I s ohledem na nevůli k převodu bytů do OV u většiny družstevníků, jak vyplynulo z hlasování na členské schůzi, jak sama uvádíte. Muselo by dojít ke změně znění stanov v ustanovení, které o převodu bytů do OV pojednává – při hlasování schváleno většinovým poměrem, k čemuž nedošlo.

Přeji hezký den.