Ústavní soud zrušil změny u stavebních spoření

I když pan president nesdílí nadšení z takového rozhodnutí a zaobírá se příslušností Ústavního soudu takové věci řešit, tak je důsledek rozhodnutí takový, že lidé dostanou za rok 2010 státní podporu podle podmínek platných do konce loňského roku, to znamená až 4500 korun u smluv uzavřených do konce roku 2003 a až 3000 korun u smluv uzavřených po 31. 12. 2003.
(Bez rozhodnutí Ústavního soudu by dostali nejvýše 2250 korun u starších a nejvýše 1500 korun u novějších smluv.)

Pro letošní rok nadále platí snížení státní podpory na jednotných 2000 korun bez ohledu na okamžik uzavření smlouvy (to je 10 % z letos naspořené částky, maximálně z 20 000 korun).
Úroky z vkladů i úroky ze státní podpory budou zdaňovány sazbou 15 %. A to včetně zdanění tzv. úrokového zvýhodnění, které se týká některých starších smluv. Do konce loňského roku byly veškeré úroky osvobozeny od daně.
Tato opatření budou s koncem roku zrušena. Jelikož je ale po obsahové stránce soud neshledal v rozporu s ústavním pořádkem, může vláda letos na základě tentokrát řádného legislativního procesu stejná opatření přijmout znovu bez jakýchkoli obsahových změn, což se také všeobecně očekává.

zdroj Novinky.czArchiv aktualit