Sazba daně z převodu nemovitostí 2013

Sazba daně z převodu nemovitostí se má zvýšit od r. 2013 o jeden % bod, tedy na 4% (ze současných 3%). V této souvislosti jsme často tázáni klienty prodávajícími svoji nemovitost koncem, nebo na přelomu roku 2012/2013, podle jaké procentuální kategorie bude jejich daňová povinnost posuzována. Podle současného výkladu zákona, bude takový případ posuzován podle rozhodného dne, kdy nastaly právní účinky vkladu (v tomto případě tedy dne podání, bereme-li v úvahu, že právní účinky vkladu vlastnického práva vznikají na základě rozhodnutí o povolení vkladu zpětně ke dni, kdy byl návrh na vklad vlastnického práva doručen příslušnému Katastrálnímu úřadu). Takový je současný výklad, nemůžeme ovšem vyloučit budoucí zákonnou úpravu, ani garantovat jednoznačnou účinnost zákona od 1. 1. 2013.Archiv aktualit