Kdo bydlí v Pardubicích?

Nahlédli jsme do statistik Ministerstva vnitra ČR a podívali se na některé demografické údaje města Pardubic.

K roku 2010 je v Pardubicích evidováno 32 částí obcí, 508 ulic, 11 517 adres.
Adresy v obci mají PSČ v rozsahu 230 72 až 533 54.
V obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta)
přihlášeno 90 798 obyvatel, z toho je 38 114 mužů nad 15 let, 6 152 chlapců do 15 let, 40 820 žen nad 15 let, 5 712 dívek do 15 let.

Počet obyvatel Rok Počet

1961     64 968

1970     78 947

1980     92 262

1991     94 407

2001     90 668

2010     90 798

Město leží zhruba na 50. stupni severní šířky, tedy severněji než například Ostrava, a to v nadmořské výšce 215 až 237 metrů nad mořem. Je členěné do osmi městských obvodů.

Městský obvod Pardubice I - střed

Městský obvod Pardubice II – Polabiny

Městský obvod Pardubice III - Dubina

Městský obvod Pardubice IV

Městský obvod Pardubice V

Městský obvod Pardubice VI

Městský obvod Pardubice VII

Městský obvod Pardubice VIII – Hostovice

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, k 6. srpnu 2010Archiv aktualit